Comptem amb l’experiència i els recursos
per oferir la millor qualitat al mercat.

ADHESIUS
sacs morters cola

Origen

DESCRIPCIÓ:

Cement Cola Origen C1 és un adhesiu de ciment convencional formulat a base de ciment pòrtland, àrids seleccionats i additius que li atorguen una gran treballabilitat i adherència. Millors prestacions mecàniques, gran plasticitat.

USOS:

Adequat per a col·locació de peces ceràmiques de mitjana i alta absorció en paraments i terres interiors. Apte per a peces absorbents de petit format.

AVANTATGES:

 • Permet la rectificació de peces
 • Elevat temps obert
 • Millors prestacions mecàniques
 • Gran plasticitat
 • Sense despenjar

Estándard

DESCRIPCIÓ:

Cement Cola Estàndard C1TE és un adhesiu de ciment d’altes prestacions formulat a base de ciment Pórtland, àrids seleccionats, additius orgànics i polímers que li atorguen una extraordinària treballabilitat i adherència.

USOS:

Col·locació de peces ceràmiques de mitjana i alta absorció en paraments interiors i en terres interiors i exteriors. Apte per a col·locació de peces porcellàniques de petit format a l’interior i per a l’enrajolat de piscines.

AVANTATGES:

 • Permet la rectificació de peces
 • Elevat temps obert
 • Millors prestacions mecàniques
 • Gran plasticitat
 • Sense despenjar

Premium

DESCRIPCIÓ:

Cement Cola Premium C2TE és un adhesiu de ciment d’altes prestacions formulat a base de ciment Pórtland, àrids seleccionats, additius orgànics i polímers que li atorguen una extraordinària treballabilitat i adherència.

USOS:

Col·locació de peces ceràmiques de baixa absorció en paraments i en terres interiors i exteriors. Apte per a col·locació de peces porcellàniques de format mitjà a l’exterior.

AVANTATGES:

 • Deformable
 • Permet la rectificació de peces
 • Elevat temps obert
 • Millors prestacions mecàniques
 • Gran plasticitat
 • Sense despenjar

Deformable

DESCRIPCIÓ:

Cement Cola Deformable C2TES1 és un adhesiu de ciment d’altes prestacions formulat a base de ciment Pórtland, àrids seleccionats, additius orgànics i polímers que li atorguen una extraordinària deformabilitat i adherència.

USOS:

Col·locació de peces ceràmiques de baixa absorció en paraments i en terres interiors i exteriors. Apte per a col·locació de peces porcellàniques i pedra natural de gran format a façanes.

AVANTATGES:

 • Elevada deformabilitat
 • Permet la rectificació de peces
 • Elevat temps obert
 • Millors prestacions mecàniques
 • Gran plasticitat
 • Sense despenjar
A cada producte que fabriquem, deixem una empremta de qualitat i experiència. Som el seu soci a la indústria de la construcció, oferint morters i formigons excepcionals.