Este orgullosos d’oferir qualitat i
excelència en cada lot de productes.

FORMIGONS

producto hormigon sectres

Formigó HS-25

DESCRIPCIÓ:

Formigó predosificat HS-25 és un formigó predosificat formulat a base de barreja de ciment Pórtland, plastificants i àrids seleccionats que li proporcionen una gran docilitat i una alta resistència. Especialment indicat per a treballs de farciment en què es requereixi una alta resistència.

USOS:

Formigó destinat a la construcció d’estructures en edificacions o altres tipus d’obres civils. Qualsevol tipus d’estructures de formigó armat o massa. Edificació i obra civil. Ús estructural i no estructural.

AVANTATGES:

  • Facilitat de posada en obra
  • Predosificat
  • Docilitat
  • Altes prestacions
La construcció de qualitat és la nostra passió. Subministrem materials de construcció assegurant-nos que cada obra s’aixequi sobre fonaments forts.