POLÍTICA DE QUALITAT

Investigación Desarrollo Morteros, S.L.

 

Fidel des que es va constituir als principis de:

“La satisfacció del client, la nostra prioritat. La millor qualitat i el millor servei.”

 

Estableix aquesta Política de Qualitat perquè sigui el marc de referència a l’establiment dels seus objectius de qualitat, i es compromet amb:

  • El compliment dels requisits aplicables, en particular els acordats amb els clients mitjançant els acords subscrits i les comandes rebudes, amb altres parts interessades, i en tot moment amb la legislació i els reglaments tècnics d’aplicació als productes que produeix i distribueix .
  • La millora contínua del sistema propi de gestió, a través de la investigació, la innovació, la incorporació de noves tecnologies, la millora de les matèries primeres, i la sortida de nous productes al mercat.
  • El creixement personal i professional de tots els integrants de l’organització, mitjançant la formació contínua, el foment de la participació en el disseny dels processos operatius i de gestió, la implicació en l’aportació de millores.

Hans Babler
Director IDM Morters
Pontils, 1 de març de 2021